Yom Kippur Services

Thurs. Sept 16 10:00 am – 1:30 pm; Yizkor 11:30 am
4:00 pm Book of Jonah Study Session
5:00 pm – 7:00 pm

Rosh HaShanah Services

Rosh HaShanah Services Sunday 9/25 7:30pm – 8:30pm Monday 9/26 9:00am – 12:30pm 3:00pm Tashlich at Kailua Beach & Picnic Tuesday 9/27 9:00am – 12:30pm

Rosh HaShanah Services

Rosh HaShanah Services Sunday 9/25 7:30pm – 8:30pm Monday 9/26 9:00am – 12:30pm 3:00pm Tashlich at Kailua Beach & Picnic Tuesday 9/27 9:00am – 12:30pm

Rosh HaShanah Services – Tashlich

Rosh HaShanah Services Sunday 9/25 7:30pm – 8:30pm Monday 9/26 9:00am – 12:30pm 3:00pm Tashlich at Kailua Beach & Picnic Tuesday 9/27 9:00am – 12:30pm

Rosh HaShanah Services

Rosh HaShanah Services Sunday 9/25 7:30pm – 8:30pm Monday 9/26 9:00am – 12:30pm 3:00pm Tashlich at Kailua Beach & Picnic Tuesday 9/27 9:00am – 12:30pm